All kommunikasjon handler om å fortelle en historie. Noen er bedre historiefortellere enn andre.

Tibe er spesialister i kommunikasjonsfaget, med bred og variert erfaring i å skape reklame, innhold og løsninger som gir effekt. Byrået jobber med både offentlige og private aktører, og løser daglig små, store og viktige oppgaver for kunder over hele landet. Jobben vår er historiefortelling. Og vi er overbevist om at det finnes gode historier bak enhver virksomhet som kan ha stor påvirkningskraft, hvis de blir fortalt på riktig måte.

Vi er en del av Tibe-Gruppen med til sammen 50 ansatte fordelt på to reklamebyråer i to byer: Trondheim og Molde.

Analyse, strategisk kommunikasjon og rådgiving

En grundig analyse og en kreativ strategi er en forutsetning for å skape effektiv kommunikasjon som bidrar til å nå ulike mål, som for eksempel økt salg, flere besøkende, økt trafikk på nett eller økt kjennskap og kunnskap. Arbeidet starter med å skaffe innsikt. Hva vet vi om virksomheten, produkter/tjenester? Hva vet vi om målgruppene? Hva tenker de? Hva påvirker deres valg? Hva vet vi om bransje og konkurrenter? Vi søker i tall, fakta og digital trafikk, men ser også på oppfatninger, trender og samfunnstrekk som kan påvirke. Analysen gir grunnlag for å tydeliggjøre utfordringer og målsettinger, finne felles interessepunkter mellom avsender og målgruppene, og ta gode og kreative, strategiske valg for kommunikasjonsarbeidet. 

Merkevarestrategi og kommunikasjonsstrategi
Vi lever i en tid hvor måtene å kommunisere på endres raskt. Målgruppene forventer relevant og spennende innhold i digitale kanaler, på tidspunkt som passer dem. Det er viktig å følge med på utviklingen, og sørge for å ta i bruk nye og effektive muligheter, uten å glemme at det alltid er det du sier, og måten du sier det på som er aller viktigst. En stor del av hverdagen vår handler om å bistå kunder med å utvikle og fornye merkevarestrategier, kommunikasjonsstrategier- og planer som effektivt bidrar til at målene for kommunikasjonsarbeidet nås. De beste strategiene blir til når vi blir godt kjent med kundens virksomhet, forstår kunder og målgrupper, og evner å få øye på de viktigste mulighetene og utfordringene man står overfor. 

Våre rådgivere og kreatører har bred strategisk kompetanse og erfaring fra ulike prosjekter, det være seg utvikling av kommunikasjonsstrategier- og planer, merkevarestrategier- og merkeplattformer, en markedsstrategi for å introdusere en virksomhet,  et produkt i et nytt marked, eller en digital strategi med tiltaksplaner for å øke virksomhetens synlighet og tilgjengelighet for ulike målgrupper.

Har du en problemstilling du ønsker å diskutere? 
Send mail til hei@tibe-t.no, så tar vi kontakt.

Reklame som engasjerer

Den digitale fremtida er her, og de tradisjonelle reklamekanalenes tid er på hell. Daglig utsettes vi nordmenn for flere tusen ulike kommersielle budskap. Gode idèer, spennende historiefortelling og ny tenkning er viktigere enn noen gang for å bli lagt merke til. Vi jobber med å utvikle ulike typer reklame for små og store aktører over hele landet. Det kan være enkelttiltak eller, sammensatte kampanjer med en kompleks kanalmix. 

Idèer som vekker oppsikt og snakkes om
Oppsiktsvekkende kommunikasjon basert på kunnskap og kreativ strategi virker best. Vi tror på gode idèer! En god idè har den egenskapen at den skaper oppmerksomhet, engasjement og setter i gang samtaler – akkurat det som skal til for at folk skal gidde å høre på det vi har å si. Derfor kan vi si at gode idèer skaper effekt, og at de er lønnsomme. Hvis idèen i tillegg bygger på en solid kommunikasjonsplattform, et konsept, som sikrer at vi løfter frem budskap og avsender på en tydelig og god måte, og som gir ulike idèer retning over tid,  da er vi inne på noe. 

Målbar markedsføring (Performance marketing)
Alt som kan måles er gull! Vi har som vårt fremste mål å utvikle effektiv markedsføring, og sørge for å bruke kundens markedsbudsjett på best mulig måte. Digitale- og sosiale kanaler gir verdifull innsikt i brukeradferd, interesser og effekt av ulike tiltak. Dette kan benyttes til optimalisering av budskap, timing og valg av tiltak og kanaler. Vi hjelper kundene våre med ulike tiltak i sosiale- og digitale kanaler, både utbetalt og betalt, som f.eks. søk og ulike typer annonsering. 

Tibe`s konseptutviklere og kreatører er dyktige til å utvikle kreative strategier, solide kommunikasjonskonsepter og idèer som skiller seg ut i mengden. Vi har ansatte med spisskompetanse innen både web, sosiale- og digitale medier, i tillegg til film, radio og print.

Har du et reklameoppdrag du vil utfordre oss på?
Send mail til hei@tibe-t.no, så tar vi kontakt.

Strategisk design og identitet

Visuell kommunikasjon er historiefortelling. Strategisk design er å velge riktig historie.
Design er et strategisk kommunikasjonsvirkemiddel på lik linje med andre strategiske virkemidler. Designarbeidet skal ha klare målsettinger om hva det skal bidra til, og må bygge på valg tatt i merkevarestrategien-/plattformen. Spørsmål som «hva er kjernehistorien vår?» , «hvordan skal vår stemme være?», ”hvilke assosiasjoner og følelser skal vi trigge hos mottakeren?” og ”hvordan kan designet bidra til at vi blir gjenkjent og husket?” gir sentrale føringer for valgene våre designere tar for farger, former, fonter og bildebruk.

Prinsippet om bruk av design som et strategisk virkemiddel, gjelder i alle sammenhenger hvor design tas i bruk, om det er utvikling av en helt ny visuell identitet for en virksomhet, redesign av eksisterende logo, utvikling av et nytt nettsted, utvikling av en eller flere bærende illustrasjoner eller design av en bok.

Tibe`s designere jobber blant annet med å utvikle visuelle identiteter og komplette profiler, egne typografier, illustrasjoner og grafikk, utstillinger, bøker og kataloger, rapporter og brosjyrer.

Har du et designoppdrag du ønsker å diskutere?
Send mail til hei@tibe-t.no, så tar vi kontakt.

Innhold

Digitale medier fortjener levende innhold som spiller på lag med kanalens egenskaper. Det er veldig ofte en god idè å bruke film til å fortelle en historie fremfor statiske bilder, og det er viktig å sørge for at innholdet ditt alltid er oppdatert og relevant. Godt innhold i riktige kanaler er viktig for å bli elsket av målgruppene, og er et supplement til den klassiske reklamen med salg som eneste formål. Innholdet skal selvsagt lages på mottakerens premisser. Det betyr at det må oppleves som nyttig og relevant, og formidles på en underholdende og engasjerende måte. Innholdet publiseres primært i egne kanaler (men også eksterne), og kan for eksempel være Facebook-oppdateringer, et kundemagasin med artikler og innhold, en nyhetsbrev-utsendelse, en pressemelding, en artikkel eller annet innhold på nettsiden, eller ulike typer filmer m.m.

Tibe jobber både med rådgiving, planlegging og produksjon av ulikt innhold som tekst, film, bilder og illustrasjoner, og kan blant annet bidra med innholdsproduksjon, publisering og drift av sosiale kanaler, utvikling og optimalisering av innhold til nettsider og artikkelproduksjon.

Hadde det vært interessant med en prat om innhold rettet mot dine målgrupper?
Send mail til hei@tibe-t.no, så tar vi kontakt.


Webutvikling

Nettsiden er din viktigste kanal mot omgivelsene. Kunder, samarbeidspartnere og andre forventer å finne relevant og interessant informasjon om virksomheten, produkter/tjenester og nyheter. Innholdet skal være enkelt å finne frem til, må presenteres på en lettfattelig måte og være tilgjengelig for så mange som mulig, i tråd med universell utforming. I tillegg skal nettsiden fungere like godt både på desktop og mobil. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva du ønsker å oppnå med nettsiden din, og ikke minst hva du vil at de besøkende skal gjøre. Skal de ta kontakt via et skjema? Skal de melde seg på kurs? Skal de lese et spesielt innhold? Foreta et kjøp? Dette er kunnskap vi kan bruke til å optimalisere nettsiden og jobbe for å nå målene som er satt for konvertering.

Vi har fagfolk som er spesialister i struktur, design og utvikling av nettsider som møter kundens behov for funksjonalitet og brukervennlighet. Tibe har solid teknisk kompetanse og kan tilby ledende publiseringsplattformer for både mindre, enkle nettsider og kampanjesider, og mer komplekse løsninger for større virksomheter med mer sammensatte behov. Vi vektlegger at løsningene skal være enkle for kunden å publisere i.

En nettside har liten verdi uten godt innhold og hvis ingen vet at den finnes. 
Vi kan bidra både med innholdsrådgiving og produksjon av tekst, bilder og film til nettsiden din, i tillegg til å sørge for best mulig synlighet i søkemotorer. En effektiv digital strategi sørger i tillegg for trafikk til nettsiden gjennom innhold og annonsering i sosiale- og digitale medier.

Ønsker du innspill til hvordan nettsiden din kan bli bedre?
Send mail til hei@tibe-t.no, så tar vi kontakt.

Folk

Vi kommer gjerne på besøk og presenterer oss!
Avtal et møte med Stine

Stine Mathisen
Daglig leder og rådgiver

Rådgiver med mange års erfaring som kundeansvarlig for nasjonale- og lokale aktører i ulike bransjer og offentlig sektor. Master of Science in Business and Administration med spesialisering i markedsføring. Erfaring fra flere reklamebyråer og rådgivingsselskaper i Trondheim.

Epost — stine@tibe-t.no
Telefon — 932 13 993
Harald Øren
Kreativ leder og Art Director

Prisvinnende AD med mange års erfaring og solid kompetanse innen strategisk kommunikasjon, konsept- og idèutvikling. Bakgrunn fra Westerdals Reklameskole og ulike reklamebyråer i Trondheim.

Epost — harald@tibe-t.no
Telefon — 412 91 441
Merete Wist Adde
Rådgiver
Epost — merete@tibe-t.no
Telefon — 957 63 004
Andreas Winther
Webdesigner og Art Director

Designer med spisskompetanse innen webdesign og løsninger for digitale flater. Vinner av flere priser i kategorien webdesign. Bakgrunn som designer i ulike mediebedrifter, design -og reklamebyråer.

Epost — andreas@tibe-t.no
Telefon — 406 05 211
Janita Ovidth
Art Director

Konseptutvikler og AD med bakgrunn fra Westerdals Reklameskole i 2016.

Epost — janita@tibe-t.no
Telefon — 482 34 590
Jo Aaserud
Motion designer og illustratør
Epost — jo@tibe-t.no
Telefon — 954 13 841
Johannes B. Håkonsen
Webutvikler
Telefon — 951 66 647
Karen Elise Haugen
Designer

Utdanning innen grafisk design og illustrasjon ved Norges Kreative Fagskole / Høyskolen Krisitania. Bakgrunn fra frilans og reklamebyrå.

Epost — karen@tibe-t.no
Telefon — 911 79 591
Monica B. Janbu
Økonomi
Telefon — 71 20 12 00
Nina Beate Berg
Designer
Telefon — 416 56 327