Visit Svalbard, Sysselmesteren og Lokalstyret i Longyearbyen

Vakre og informative skiltinstallasjoner

Aktørene på Svalbard, Link arkitektur og Tibe har sammen utarbeidet en helhetlig plan for informasjonsskilt i Longyearbyen.

En felles ambisjon var å videreutvikle Longyearbyen som opplevelsesarena både for tilreisende turister og fastboende innbyggere.

Arbeidet har omfattet både strategi-og plan for skilting, utvikling av visuell identitet for Longyearbyen, og design- og innholdsproduksjon til skilter. Skiltene ble offisielt lansert i 2021 med nasjonal og internasjonal presse tilstede.

Skiltinstallasjonene skulle bidra til å forsterke opplevelsesdimensjonen i Longyearbyen ved å øke kunnskapen om byens historie, fauna, flora, geologi, byens oppbygning, veivalg, aktiviteter, opplevelser og samtidig bidra til å styre ferdsel og minske belatsningen på sårbare naturområder.

Viktige forutsetninger som lå til grunn for prosjektet var at løsningene skulle hensynta de klimatiske forholdene på Svalbard, være lette å vedlikeholde, og kunne tilpasses både store og mindre installasjoner.

Resultatet av prosjektet er en ny visuell identitet for Longyearbyen og sju monumentale skiltinstallasjoner som fremstår som informative kunstverk. Installasjonene bygger på ideer fra historien, klima og landskapet i Longyearbyen, og smelter inn i omgivelsene med sine slanke glass-søyler og betongsokler – som blir belyst i mørket.

Ta turen - og opplev selv!

Foto: Tommy Dahl Markussen