NTNU  - Fakultet for naturvitenskap

Rekrutteringskampanjer

NV trengte å øke antall søkere på flere av sine studier til opptaket høsten 2021. De ønsket også å øke kunnskapen om at miljø og bærekraft er en viktig del av studiene. Målgruppen i alderen 16–19 år skulle bli kjent med at man som NTNU-studenter kan jobbe med å løse klodens klimautfordringer.

Målet med kampanjen var å skape engasjement blant elever i videregående skole om NV sine studieretninger, sende dem inn til aktuell informasjon på nettsidene, og tilslutt motivere flere til å søke opptak på en av de aktuelle studiene.

Innsikt i målgruppens medievaner og hvordan de konsumerer innhold, ble førende for tiltakene. Dette er en gjeng som daglig engasjerer seg i sosiale medier, og som lar seg fenge av ekte og reportasjepreget innhold i form av korte og effektive klipp, videoer som har et tydelig premiss, underholder, lærer deg noe, har en personlig tone - og er enkle å forstå.

Vi landet på en to-delt kampanje:

Filmer og kampanje Heispitchen
I kampanjens del 1 vår målet å på en oppsiktsvekkende og enkel måte fortelle målgruppen om de ulike studiene og hva de innbærer. Konseptet ble kalt Heispitchen, og besto av tre ulike filmer, en for hvert fag. Filmidèene gikk ut på at en studentrepresentant for hvert fag tok i mot en gruppe VGS-elever som i løpet av en kort heistur skulle la seg inspirere til å lære mer om det aktuelle faget.

Tvisten lå i at elevene på forhånd ikke viste hva som skulle skje, og at de i heisen blir møtt av en "overraskende" person som snakker om faget. Det hele blir filmet, inklusive elevenes reaksjon etterpå. Sluttresultatet ble både annerledes, morsomt og informativt - og filmene gjorde en solid jobb i å dra trafikk til nettsiden, via organisk og betalt trafikk i sosiale medier (Facebook, Instagram, Snapchat og Youtube).

Snapchatserie

Det andre hovedtiltaket var en Snapchat-serie med story`s basert på filmer av og med mannlige studenter som snakker om studiet sitt. Filmsnuttene ble produsert basert på tematikk og brief fra byrået, klippet/stylet og publisert av oss, i en overordnet kampanje-innpakning. Målet var å få engasjerte gutter på jentedominerte studier til å snakke om studieretningene, på sitt vis - og slik inspirere flere gutter til å søke informasjon.

Resultatet fra aktivitetene viser at ekte innhold der underholdning og opplysning går hånd i hånd, fungerer i målgruppen. I kampanjeperioden fikk filmene til sammen 30 000 swipe ups på Snapchat og ca 5 000 lenkeklikk på Instagram stories. Flere av studiene opplevde økte søkertall og spesielt studiet matvitenskap, teknologi og bærekraft oppnådde 108 % økning i søkertallet til høsten 2021 sammenlignet med året før.