NTNU Samfunnsforskning

Forskning endrer samfunnet

En viktig del av forskningen er tilgjengeliggjøring. Da NTNU Samfunnsforskning trengte en nytt nettside for å løfte frem alt det spennende de forsker på, var det vi som fikk jobben. Sluttresultatet får du se her!

Oppdragsgiver ønsket en nettside som var enkel å bruke og samtidig skulle romme mengder av innhold, gjennom å fremheve forskning, fag og kompetanse. Det var også behov for en eksepsjonelt god søk-funksjon. Under panseret har vi derfor utviklet en kompleks løsning som henter ut publikasjoner fra den nasjonale porteføljetjenesten Cristin.

Målgruppen for nettsiden er både forskere, studenter og ansatte. Tibe står bak både design og utvikling, og har i tillegg oppdatert visuell identitet, slik at NTNU Samfunnsforskning står enda bedre rustet som et uavhengig forskningsinstitutt.

Besøk samforsk.no