Bufetat region Midt-Norge

Bli noens lys i mørket

Vi valgte å bruke byrommet og lysprojeksjoner for å nå frem med budskapet. Samtidig som vi gjorde noe som aldri før var gjort på Trondheim kino. Målet var å få flest mulig i målgruppen til å delta på informasjonsmøter om fosterhjem, og å skape engasjement og deling i sosiale medier. 

Resultat 
Mange kom på informasjonsmøtene, og Bufetat sto igjen med flere aktuelle fosterforeldre.