Bufetat region Midt-Norge

Kjære nabo...

Bufetat ville sette i gang en prosess som kunne føre til økt kunnskap og et mer positivt syn på arbeidet som gjøres ved barnevernsinstitusjonene i regionen. De ønsket å få lokalsamfunn med på laget i arbeidet som gjøres for utsatte barn og unge.

Målgruppen var naboer og nærområdene til institusjonene, i tillegg til ansatte, som står i en krevende jobbhverdag.

Svaret på utfordringen ble «Kjære nabo» – et omdømmeprosjekt og en kampanje som besto av et fyldig magasin med intervjuer, distribuert digitalt og fysisk, film til kino og en kampanje i sosiale medier. Det ble også jobbet redaksjonelt, med blant annet kronikker i aktuelle aviser i nedslagsfeltet.

Resultat
Engasjementet rundt aktiviteten var svært god. Tiltakene ble godt mottatt av både ansatte, naboer og andre aktører i lokalsamfunnene til institusjonene.