Bufetat region Midt-Norge

Employer branding og rekruttering av ansatte

Folket er gullet på de fleste arbeidsplasser, også i Bufetat region Midt-Norge. Bufetat er også en organisasjon med mange krevende og viktige samfunnsoppgaver, som blant annet det å ta vare på barn og unge som kommer skjevt ut og trenger institusjonsplass for en periode. Riktige folk i de ulike rollene på en barnevernsinstitusjon er kritisk. Derfor var det viktig å gå bredt ut, når man trengte et stort antall miljøterapeuter til to nye barnevernsinstitusjoner.

Utfordring

Bufetat åpner to nye barneverninstitusjoner i 2024, og hadde behov for hele 60 miljøterapeuter i tillegg til avdelingsledere og fagansvarlige. Dessverre er det sånn at den gode og viktige jobben ansatte i Bufetat gjør for barn og unge, nærmest er usynlig i samfunnet - bortsett fra når det skjer noe negativt, som får medias søkelys.

Å være miljøterapeut er en tøff jobb å stå i, og den er ikke for alle. For den rette er det likevel mange gode grunner til å jobbe akkurat i Bufetat. Den aller viktigste egenskapen man må ha som miljøterapeut, ifølge de som jobber der i dag, er at man virkelig brenner for å gjøre hverdagen til barn og unge som trenger det bedre.

Kommunikasjonsoppgaven Tibe ble gitt, var både å sette søkelys på Bufetat som en attraktiv arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, og å sørge for flest mulig søkere til de ledige stillingene.

Løsningen

Det tilhører sjeldenhetene at en arbeidsplass i Midt-Norge skal rekruttere opp mot 70 ansatte på en gang. Det er i seg selv egnet til å skape oppmerksomhet. Men i tillegg til å tydelig formidle de konkrete stillingene, var det et stort behov for å formidle fakta og innhold om Bufetat som en betydelig arbeidsplass i regionen, om hvordan hverdagen i institusjonene er og hvem som jobber der i dag.

Nedslagsfeltet for potensielle søkere var hele Trøndelag, og et godt samarbeid med Adresseavisen/Schibsted-nettverket kom derfor på plass tidlig.

Tibes oppgave var å utvikle et effektivt konsept som kunne appellere til en bred målgruppe gjennom å snakke både til hjertet og hodet. Arbeidet startet med grundige samtaler med ansatte i ulike deler av Bufetat, og særlig institusjonene, og resulterte i kommunikasjonskonseptet Alt for barna, og som ble tatt ut i to hovedbudskap:

"Vi er de lysene du ikke ser" - ble brukt som inngang til å bygge innsikt og forståelse for det arbeidet Bufetat gjør, og skape nysgjerrighet og lyst til å lese mer om stillingene.

"Har du et sterkt hode og varmt hjerte?" - ble hovedinngangen i rekrutteringsmateriellet.

Konseptet ble tatt ut i en større utendørs boards- og Adshelkampanje, annonser på print, digitalt og SoMe i hele regionen, i tillegg til en landingside på bufdir.no/altforbarna. Tiltakene var både film, levende annonser til skjermer, annonser til avis og SoMe, og visuelle løsninger til storformat.

Innholdsmarkedsføring i form av intervjuer med egne ansatte, tatt ut i artikler og podkast basert på intervjuer og samtaler, utgjorde en svært viktig element i kampanjen. Innholdet ble produsert av Adresseavisen og markedsført digitalt, parallelt med den øvrige kampanjen, og ga umiddelbar respons.

Resultatet

Kampanjen og tiltakene har fått svært høy oppmerksomhet og har skapt engasjement og mange tusen klikk til både landingsside og stillingsannonser. Viktigst av alt, er at kampanjen har resultert i hele 750 søkere til ca 70 stilllinger på de to barnevernsinstitusjoner.