§113 - nettside SPKRBOX

Renere Havn

Prosjekt Renere havn har som mål å renske sjøbunnen i Trondheimsfjorden. Prosjekteierne (Trondheim Havn, Trondheim kommune og Klima- og forurensningsdirektoratet) ønsket å synliggjøre prosjektet overfor byens befolkning, og samtidig skape positiv oppslutning rundt prosjektet.

Vi har laget adshels, plakater og en ren og pen nettside som samler all informasjon om prosjektet på en oversiktlig måte.

På nettsiden forklarer vi både hvorfor havnen er forurenset, hva som skal gjøres og hvordan, samt når de ulike stegene skal tas. I tillegg kommer nyheter om prosjektet, pressemeldinger og saker i media inn her slik at du til enhver tid er oppdatert. Perlen i muslingen er det interaktive kartet med live-feed av progresjonen. Det gjør at alle interesserte interessenter som politikere, næringsliv, media og andre badeglade kan holde seg oppdatert på fremdriften i prosjektet.
project image 1 project image 2 project image 3