SPKRBOX BYGGER'N - oppussingskjør #1

Polaris Media – eAvis

Lokalavisene i Polaris Media-konsernet hadde behov for å få fart i det digitale abonnement-salget. Hovedmålet med kampanjen var å øke antallet eAvis abonnenter betydelig i kampanjeperioden – og målet ble satt til 200 nye abonnenter per avis for hver av de 6 avisene som deltok. Kampanjeidèen tok utgangspunkt i det unike med eAvis i forhold til nettavis,- nemlig at du kan lese HELE papiravisa på nett. Kjernebudskapet ble derfor: eAvis – den enkleste og raskeste veien til papiravisa. Det var en forutsetning at kampanjen skulle benytte seg av avisenes sine egne flater – papir og nett. Kampanjestrategien ble å utvikle materiell som skulle sikre oss full oppmerksomhet rundt budskapet. Flest mulig lesere av papiravisa og nettavisene skulle få med seg budskapet om gratis-tilbudet og hva eAvis er. Vi tok derfor kraftige virkemidler i bruk og utviklet materiell som ”tok over” papiravisa ved å pakken avisen inn i et ekstra avisomslag utenpå det ordinære omslaget, og ved å lage en webannonse med Takeover-effekt til bruk på nettavisene.
I tillegg ble det utviklet materiell til mer tradisjonelle avis- og nettformater, sistnevnte tilpasset både iPad og mobil, materiell til bruk på Facebook og egne nettsider. For å illustrere hovedbudskapet om at eAvis er den enkleste og raskeste veien til papiravisen, la vi ganske enkelt de ulike enhetene (PC, Ipad og mobil) direkte på redaksjonelle saker, med tydelig budskap om tilbudet og enkel instruksjon om hvordan man kunne få tilgang til eAvis. Effekten ble at kampanjen opplevdes som svært synlig i kampanjeperioden – umulig å gå glipp av for målgruppen, og med stor stoppeffekt. Resultatene ble det dobbelte av målsettingene, og endte på ca 3.000 nye abonnenter totalt i kampanjeperioden. Materiellet ble lokaltilpasset og bredt publisert i alle 6 lokalaviser, både print og avis, over en 2 ukers kampanjeperiode. Avisene ligger både i Nord- og Sør Trøndelag; Fosna-Folket, Hitra-Frøya, Innherreds Folkeblad, Levanger Avisa, Trønderbladet og Avisa Sør-Trøndelag.

project image 1 project image 2 project image 3 project image 4 project image 5 project image 6 project image 7