Rockheim Fretex illustrasjoner

NTNU videre

NTNU Videre ønsket en tydeligere profil for etter- og videreutdanningstilbudet med en tydelig gjenkjenning til NTNU. Vi ble gitt i oppgave å utvikle et overordnet kommunikasjonskonsept som skulle bidra til dette. Målet med arbeidet var å jobbe for en generell kjennskaps- og kunnskapsheving i forhold til videreutdanningstilbudet ved NTNU Videre, bidra til å fylle de ulike kursene deres med deltakere i tillegg til å sette dem i kontakt med nye, potensielle søkere.

 

Alle husker sin første skoledag. Om man er seks eller trettiseks år trigger tanken på å innta skolebenken igjen de samme følelsene. Vi tok med oss dette og utviklet kommunikasjonsplattformen “Førsteklasses videreutdanning”. Budskapet refererer til det å være fersk student igjen, samtidig som det plasserer NTNU Videre som den kvalitativt beste videreutdanningen i landet. 

project image 1