Trondheimsolistene City Syd - Jul 2012

Nasjonalt Pilegrimssenter

Nasjonalt Pilegrimsenter hadde behov for å tydeliggjøre sin rolle samt gjøre tilbudet gjennom pilegrimsledene mer attraktivt og tilgjengelig for flere og nye målgrupper. Målet om å få permanent status som Nasjonalt Senter var det overordnede målet for prosessen.

www.pilegrimsleden.no

Vår oppgave ble  å utvikle en god visuell identitet for Nasjonalt Pilegrimssenter, som også kunne fungere for de ulike lokale senterne. I tillegg fikk vi i oppgave å utvilke en nettside som skulle spille på lag med en App, som skulle fungere som reiseplanlegger for pilegrimer over hele verden.  Resultatet ble en moderne fremstilling av en tradisjonell aktivitet –  som ballanserer mellom åndelighet og en oppdagelsesreise i betydning naturopplevelse. 

project image 1 project image 2 project image 3 project image 4 project image 5 project image 6 project image 7 project image 8 project image 9