Fretex illustrasjoner Pstereo 2013

Bufetat – Fosterbarna

I 2010 var mangelen på fosterhjem i Midt-Norge prekær, 140 barn ventet på en fosterfamilie. Tradisjonelle rekrutteringskampanjer hadde ikke gitt ønskede resultater og Bufetat trengte hjelp til å nå ut med budskapet sitt på en måte som ikke bare skapte oppmerksomhet, men også engasjement og handling.

 

Det ble plassert ut naturtro dukker kledd i ordentlige klær, stående eller sittende på bussholdeplasser. Dukkene hadde en lapp rundt halsen hvor det sto ” Jeg venter på en fostermamma” og et SMS nummer man kunne henvende seg til dersom man var interessert i å gå i dialog med Bufetat for å bli vurdert som fosterforeldre. Kampanjen skapte mye oppmerksomhet og engasjement både i tradisjonelle og sosiale media.

project image 1